Kuća pravde - Strazbur Prijem pošte:
Albanske spomenice 1,
11 000 Beograd,
Srbija
Tel:
+381 11 3292713,
+ 381 65 33333 12,

Faks:
+381 11 3620297

Mail:
pedjasavic@verat.net
O nama Poslovnik Dokumenti Linkovi
O nama


Kuća pravde Strazbur je nevladina organizacija čiji je jedan od ciljeva zaštita i ostvarivanje ljudskih sloboda i prava, kao i propagiranje vrednosti koje predstavlja Evropska konvencija o zaštiti ljudskih sloboda i prava.

Pored pokretanja postupka podnošenjem predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava, Kuća pravde, bavi se i istraživanjima i monitoringom, organizovanjem konferencija i seminara...

S obzirom na to da se u Srbiji i Crnoj Gori, trenutno, čak i u stručnoj javnosti, gotovo ništa ne zna o nadležnostima, načinu rada i postupanja Evropskog suda, u planu je organizovanje Informativnog centra Kuće pravde, koji bi emitovanjem svakodnevnih servisnih informacija, stručnih uputstava, vesti i stručnih analiza i komentara, organizovanjem intervjua, TV i radio nastupa i razmene informacija sa medijskim kućama, pokušao da doprinese boljem informisanju građana i stručne javnosti. Apsurdno je da na Univerzitetima tj. Pravnim fakultetima, u Advokatskim komorama, sudovima i drugim javnim ustanovama i državnim organima o Evropskom sudu kolaju raznorazne dezinformacije i neistine. Postojeći bilteni koji bi na primer trebali da informišu makar stručnu javnost o sudskoj praksi i radu su zbog svoje neatraktivnosti, lošeg grafičkog preloma, slabe distribucije i slabe informativnosti potpuno nezapaženi i neprimereni srpskom informativnom prostoru.

Da bi razbio po našem mišljenju planski stvarana iskrivljena medijska slika o Evropskom sudu u Strazburu pored svakodnevnog emitovanja informacija u vidu saopštenja za javnost, vesti, komentara i drugih informacija, neophodno je štampati i poseban časopis. U tom cilju planirano je izdavanje časopisa „Kuća pravde“, U KOJOJ BI PORED PRAVNIH EKSPERATA BILI ANGAŽOVANI I PROFESIONALNI NOVINARI, KOJI BI UREĐIVALI I PRIPREMALI DEO KOJI SE ODNOSI NA SERVISNE INFORMACIJE, VESTI, ALI I INFORMATIVNE TV I RADIO PRILOGE. U POMENUTOM ČASOPISU PORED SUDSKE PRAKSE I STRUĆNIH TEKSTOVA, OBJAVLJIVALE BI SE I TAKOZVANE SERVISNE INFORMACIJE NEOPHODNE ZA EFIKASNIJU ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I SLOBODA, KAO I KOMENTARI, ANALITIČKI TEKSTOVI; TAKO BI SE POKUŠAO NAPRAVITI SPOJ IZMEĐU INFORMATIVNO-SERVISNOG DELA I STROGO STRUČNOG, A SVE U CILjU PRIBLIŽAVANJA I OBIČNIM GRAĐANIMA.

OSNIVAČI NAŠE NEVLADINE ORGANIZACIJE SU ADVOKATI, MEĐU KOJIMA SU I BIVŠI PREDSEDNICI SUDOVA, BIVŠE SUDIJE, BIVŠI POMOĆNICI MINISTRA PRAVDE U VLADI PREMIJERA ZORANA ĐINĐIĆA, UGLEDNI NOVINARI I PREVODIOCI, KOJI SU SPREMNI DA U CILjU DALjEG RAZVOJA KRHKE DEMOKRATIJE I LjUDSKIH SLOBODA I PRAVA U SRBIJI UZMU UČEŠĆA U PLANIRANIM AKCIJAMA, A SA ŽELJOM DA KOLIKO TOLIKO PRIBLIŽE NAŠU ZEMLjU I NAŠ NAROD EVROPSKIM I SVETSKIM TOKOVIMA.


Osnivači „Kuće pravde Strazbur“:


Predsednik
ADVOKAT PREDRAG T. SAVIĆ


Rođen 2. novembra 1964. godine u Valjevu.
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Bio je načelnik sudskog nadzora i pomoćnik za normativu i pravosuđe ministra pravde u vladama Zorana Đinđića i Zorana Živkovića. Radio je i kao načelnik Opšte uprave u Opštini Palilula. U vreme režima Slobodana Miloševića, bio je predstavnik opozicije u izbornim komisijama više godina, a kasnije na predlog DOS-a i član Republičke izborne komisije.
Autor je istorijskog romana „Kaluđeri i smrt“, romana „Nebeska otkomanda kapetana Sajića“, zbirke priča „Ikone i biste“, i zbirke putopisa „Svetlosti pravoslavlja“. Dugo se bavio i novinarstvom. Objavio je više od dve hiljade tekstova.
Trenutno je pravni zastupnik „Unije sindikata“, RTV Politika, „Networka“ , „Plastike-Žitište“...
Pred Evropskim sudom za ljudska prava postupa trenutno u 37 slučajeva.Članovi - Osnivači

ADVOKAT ANTE BOŠKOVIĆ, bivši predsednik Opštinskog suda u Obrenovcu i Četvrtog Opštinskog suda
ADVOKAT MILIJA KOLAREVIĆ
ADVOKAT NATAŠA ILIĆ
DRAGAN MARKOVIĆ, bivši pomoćnik ministra pravde zadužen za lokalnu samoupravu
PROF. ŽIVOJIN STJEPIĆ, zamenik ministra vera
ADVOKAT MIODRAG Lj. POPOVIĆ
ADVOKAT NENAD TOMIĆ, bivši zamenik opštinskoj javnog tužioca u Prokuplju
NENAD SARAPA, urednik RTV Politika
ZDRAVKO ELEZ, novinar
PROF. IVANA VANIĆ, prevodilac i osnivač „CENTRA ZA JEZIKE BIG BEN“
ADVOKAT RADOSLAV BAĆEVIĆ, bivši predsednik Republičke izborne komisije i bivši predsednik Okružnog suda u Beogradu
DRAGOLjUB STOŠIĆ, predsednik unije sindikata
SAŠA ŠEKARIĆ, veb dizajn, izdavaštvo


Ogranci

Nenad Tomić (Nišavski okrug)
Milija Kolarević (Užički okrug, potpredsednik)
Zoran Nikolov (Pirotski okrug)
Vrh strane
© 2005 Kuća pravde - Strazbur