Kuća pravde - Strazbur Prijem pošte:
Albanske spomenice 1,
11 000 Beograd,
Srbija
Tel:
+381 11 3292713,
+ 381 65 33333 12,

Faks:
+381 11 3620297

Mail:
pedjasavic@verat.net
O nama Poslovnik Dokumenti Linkovi
Poslovnik


Evropski sud za ljudska prava

Poslovnik

Strazbur, 1999. godine
(na snazi od 1. novembra 1998. godine)

Evropski sud za ljudska prava,
imajući u vidu Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i protokole uz nju,
donosi ovaj Poslovnik:

Pravilo 1
(Definicije)


Osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije, u ovom Poslovniku:
 • izraz ”Konvencija” znači Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i protokoli uz nju;
 • izraz ”opšta sednica Suda” znači Evropski sud za ljudska prava kada zaseda u opštoj sednici;
 • izraz ”Veliko veće” znači Veliko veće od sedamnaest sudija ustanovljeno u skladu s članom 27 stav 1 Konvencije;
 • izraz ”odeljenje” znači veće ustanovljeno za određeni vremenski period u skladu s članom 26 (b) Konvencije, a izraz ”predsednik odeljenja” znači sudija izabran od strane opšte sednice Suda u skladu s članom 26 (c) Konvencije, za predsednika takvog odeljenja;
 • izraz ”veće” znači svako veće od sedam sudija ustanovljeno u skladu s članom 27 stav 1 Konvencije, a izraz ”predsednik veća” znači sudija koji predsedava takvim većem;
 • izraz ”odbor” znači odbor od tri sudije ustanovljen u skladu s članom 27 st. 1 Konvencije;
 • izraz ”Sud” znači opšta sednica Suda, Veliko veće, odeljenje, veće, komitet ili kolegijum od pet sudija iz člana 43 stav 2 Konvencije;
 • izraz ”sudija ad hoc ” znači svako lice, osim izabranog sudije, koje je izabrala jedna od Strana ugovornica, u skladu s članom 27 stav 2 Konvencije, da bude član Velikog veća ili veća;
 • izrazi ”sudija” ili ”sudije” znače sudije izabrane od Parlamentarne skupštine Saveta Evrope ili sudije ad hoc;
 • izraz ”sudija izvestilac” znači sudija imenovan da vrši poslove prema pravilima 48 i 49;
 • izraz ”sekretar” označava sekretara Suda ili sekretara odeljenja, zavsino od konteksta;
 • izrazi ”stranka” ili ”stranke” znače
  • podnosilac ili Visoka strana ugovornica protiv koje je predstavka podneta
  • podnosilac (lice, nevladina organizacija ili grupa lica) koji je podneo predstavku u skladu s članom 34 Konvencije;


...


Skinite ceo dokument
u doc formatu: poslovnik.doc [233 KB]
u zip formatu: poslovnik.zip [44 KB]

Vrh strane
© 2005 Kuća pravde - Strazbur